Varsleren som vant, men likevel tapte

BOK: Varslernes svake vern fortjener en bok, men den bør være mer gjennomarbeidet enn denne.

Målfrid J. Frahm Jensen har en sterk historie, men hennes bok skjemmes av for mange svakheter, mener vår anmelder.
Publisert: Publisert:
Grade: 3 out of 6
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Målfrid J. Frahm Jensen: Varsling – med utgangspunkt i helsetjenesten. 230 sider. Universitetsforlaget.

15. januar 2015 var hovedoppslaget i Aftenbladet en rapport som avslørte at tvangsmiddelbruk overfor psykiatriske pasienter ved Universitetssykehuset i Stavanger, SUS, lå skyhøyt over de andre sykehusene på Vestlandet. I artikkelen ble Målfrid J. Frahm Jensen sitert på at noe av årsaken kunne være «ulik kultur til tvangsmiddelbruk på ulike sengeposter» ved SUS. Frahm Jensen ble presentert slik: «Hun er erfaringskonsulent i Helse Stavanger. Det betyr at hun skal målbære stemmen til pasientene og pårørende inn mot divisjonen og også eksternt.»

I etterkant fikk Frahm-Jensen med full styrke erfare hva det kan koste å være en tydelig stemme for dem som ellers har vanskelig for å bli hørt, selv om det var nettopp det som var jobben hennes. Det ble satt i gang underskriftsaksjon mot henne blant kolleger på sykehuset, hun ble tema på møter hvor hun ikke var til stede og fire seksjonsledere sendte ut en e-post til alle hennes kolleger, der troverdigheten hennes ble trukket i tvil. Selv fikk hun ikke e-posten.

Målfrid J. Frahm Jensen er en klassisk varsler, og hun ble behandlet slik varslere altfor ofte blir behandlet.

Mye av det som beskrives er kjent, saken fikk bred dekning både i Aftenbladet og andre medier, men det er likevel oppsiktsvekkende å lese hvordan en psykiater truer en pasient med at hun ikke får mer behandling hvis pasientens mor ikke trekker tilbake en politianmeldelse mot sykehuset. Beskrivelsen av tvangsbruken, der pasienten blir liggende i sin egen urin i timevis, fastspent på hender og føtter, er heller ikke tillitvekkende, for å si det mildt. Det var åpenbart grunn til å slå alarm.

Klassisk varsler

Målfrid J. Frahm Jensen er en klassisk varsler, og hun ble behandlet slik varslere altfor ofte blir behandlet. I stedet for å behandle realiteten i klagen, ble den gjort til en personalsak. Det var den ikke. Frahm Jensen hadde rett: Fylkesmannen konkluderte til slutt med at SUS hadde brutt spesialisthelsetjenesteloven. Hun fikk beklagelse og oppreisningserstatning, men det ble likevel umulig å fortsette i jobben. En ganske vanlig, og trist, utgang på varslersaker.

Sykehuset krevde også – ulovlig – at forliket som ga henne beklagelse og erstatning, skulle holdes hemmelig, ingen skulle få vite at varsleren vant.

Svakheter

Nå har hun skrevet en bok som nok er ment som en generell håndbok både for dem som vurderer å bli varslere og for alle ledere og institusjoner som trenger å vite hvordan varsler og varslere skal håndteres. En slik bok vil være nyttig, men denne har dessverre for mange svakheter til at den kan gjøre nytten.

Boken innledes med et langt kapittel der Frahm Jensen presenterer sin sak, og avsluttes med et kapittel der hun presenterer sine ettertanker fem år senere, samtidig som hun gir eksempler på hvordan systemet fortsatt lukker seg for henne. Det er en viktig historie hun forteller, men den kunne sårt trengt en redaktør. Kronologien er rotete, framstillingen er full av gjentakelser, og det er et savn at hun ikke engang refererer sykehusledelsens versjon. Kraften i hennes kritikk ville ikke blitt svekket av å dele med leserne hva sykehuset sa til sitt forsvar. Kombinasjonen av personlig anklageskrift og saklig orientering fungerer ganske enkelt ikke.

Disse to kapitlene utgjør omtrent halvparten av boken. Resten er bidrag fra andre som har innsikt i varslerproblematikken fra ulike ståsted. Noen av disse, som den juridiske grenseoppgangen advokat Jon Wessel-Aas foretar mellom ansattes ytringsfrihet og lojaliteten til arbeidsgiver, er ryddige og nyttige, men også blant disse bidragene er kvaliteten for ujevn til at boken kan oppfyller sin hensikt.

Les et større intervju med Målfrid J. Frahm Jensen.

Publisert: