Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud - Mytene faller som New Yorks tårn

Ville Osama bin Laden bombet World Trade Center hvis han haddevisst at tvillingtårnene var inspirert av minaretene, at de spissebuene som preget tårnenes laveste deler var hentet fra moskeenesarkitektur og at plassen mellom de ulike bygningene i kompleksetvar en kopi av Mekkas forgård?

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 19 år gammel

Stian Bromark og Dag HerbjørnsrudBlanke løgner, skitne sannheter372 s., 299 kr.Tiden Hvor entydig symbol for Vesten er et islaminspirert byggverk tegnet av en japanskættet arkitekt som også har tegnet noen av araberverdenens vakreste bygg?Disse spørsmålene innleder en av årets desidert viktigste norske bøker, Stian Bromark og Dag Herbjørnruds «Blanke løgner, skitne sannheter». De to forfatterne gjennomfører et nådeløst angrep på vår hang til å rendyrke kulturer og sivilisasjoner og så plassere folkegrupper, nasjoner og til og med politiske tankesystemer innenfor disse tilsynelatende «rene» konstruksjonene. Trinn for trinn viser de to forfatterne at de mange forsøkene på å dele oss inn i klart avgrensete sivilisasjoner, kulturer, raser eller etniske grupper tilslører det faktum at vårt opphav er en mosaikk.Den allmektige dollaren er prydet av en egyptisk pyramide og gudsøye, en arv fra den sterke frimurertradisjonen hos USAs første ledere. Capitol i Washington, inspirert av den romerske republikk, har frimureråret 5793 inngravert på grunnsteinen. Frihetsgudinnen i New York er iført en egyptisk bondekvinnes kappe og skulle opprinnelig stått i Port Said i Egypt, i skjæringspunktet mellom Europa, Afrika og Asia. Demokratiet oppsto ikke i de greske bystatene, men i det nåværende Irak. Den spanske arabiske muslimske jurist, filosof og medisiner Averroës hadde langt større innflytelse på den europeiske renessansen enn Thomas Aquinas. Prosjekt glemsel Slik lesser Bromark og Herbjørnsrud på med faktiske opplysninger om kulturenes interaksjon før de går løs på det de kaller «Prosjekt glemsel». De to forfatterne mener at norske studenter som tar forberedende prøver i filosofi, og lesere av norske leksika, blir utsatt for systematiske og omfattende forsøk på rendyrke en etnosentrisk historieskrivning. En gjennomgang av de viktigste norske lærebøkene i filosofi for den siste generasjon viser at all ikke-europeisk påvirkning på vår tanke blir systematisk fjernet. Arne Næss viser i sin «Filosofiens historie» hvordan araberne ikke bare oppbevarte det hellenistiske kulturgodset, men at de beriket og videreutviklet tankene fra Hellas, hvorav mange opprinnelig kom fra den arabiske halvøy. I Arnfinn Stigens lærebok, som overtok for Næss', var det fremdeles spor etter den ikke-hellenistiske arv, men i «Tenkere og ideer» av Torstein Tollefsen, Henrik Syse og Rune Fritz Nicolaisen «er alle de ovenfor navngitte arabiske tenkere, og all omtale av deres ideer, fjernet fra fremstillingen...forfatterne er mer opptatt av å fjerne enhver idé om at araberne kan ha lært europeerne om Aristoteles og gresk filosofi».Bromark og Herbjørnsrud hevder også at de mest leste norske historikerne for tiden; Karsten Alnæs, Edgeir Benum, Rune Slagstad og Berge Furre, er preget av sterk samtidspessimisme og forgylling av 50-åra som en periode preget av idealer og holdninger som skulle være spesielt norske. «Norge har vært en naturlig del av den europeiske kulturoffentlighet i minst tusen år. Så hvorfor har man da skrevet historiebøker som om Norge ikke har vært det», spør de to. Store Norske-rasisme Aller hardest går boken til felts mot Sigurd Skirbekks artikkel om rasisme i Store Norske Leksikon. Gjennom sitater fra Skirbekks tidligere produksjon og gjennomgang av kildene hans, viser Bromark og Herbjørnsrud at landets største kunnskapsbase baserer sin informasjon om rasisme på mildest talt omstridte raseteoretikere, folk som blir finansiert fra den ytterste høyreside. Skirbekk stilte selv som forsvarets vitne da Jack Erik Kjuus ble tiltalt og dømt for Hvit Valgallianses programpunkt om tvangssterilisering av adoptivbarn for å holde rasen ren.Men forfatterne er også oppmerksomme på renhetstanker på den andre siden av det politiske spektrum og viser hvordan samenes krav på spesielle rettigheter som urfolk i Finnmark «kan føre til at hvite etniske nordmenn om noen år kan si at de har større rettigheter til verdifulle landarealer i Oslo-området enn fargede nordmenn som bare har bodd her i fire-fem generasjoner». Egne myter Bromark og Herbjørnsrud går ikke av veien for å spre noen myter selv heller. Påstanden om at flertallet av de norske biskopene ser på homofili som en sykdom som både kan og bør helbredes, står seg ikke for den faktakontroll de selv etterlyser gjennom resten av boken.En spesiell verdi ved boken er at også norsk offentlighet får en mulighet til å delta i den debatten som har fulgt i kjølvannet av amerikaneren Samuel P. Huntingtons bok om at de store sivilisasjonene nå er i ferd med å fly i strupen på hverandre. Denne teorien om det uunngåelige «clash of civilizations» ligger som en falsk undertone bak mye av krigsretorikken i USA og andre land for tiden. Stillheten i Norge har vært påfallende.Vi er smått forspent med grundige og utfordrende debattbøker her i landet. Det gjør ikke gleden over «Blanke løgner, hvite sannheter» mindre. Les den, og spark i gang diskusjoner, her er det ammunisjon nok.

Publisert: