Samer på dypt vann – og på vidda

OIivier Truc vil alt for mye i sin krim nr. 2 fra sameland.