Komiteane ser ikkje på geografi

Både utvalsleiaren for Statens kunstnarstipend og leiaren for kritikarkomiteen – der alle medlemmene er frå Oslo – stadfestar at dei ikkje tek omsyn til geografi når dei fordeler stipend og garantiinntekter.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement