• Kathryn Pepper og Paul Zervas er fra Wales, men skuer vestover.

Zervas & Pepper: California-retro

Cardiff ligger over 860 mil fra Los Angeles, men musikken kan være den samme.