Anbefaler nytt teaterbygg

En ny utredning fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) anbefaler bygging av et helt nytt teaterbygg for Rogaland teater.

Dagens Rogaland teater har vært bygget om 15 ganger siden åpningen i 1883. Nå anbefaler en ny utredning å bygge nytt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Konseptvalgutredningen (KVU) er en av flere etapper på veien mot et eventuelt nytt Rogaland teater. I rapporten teatret nå har offentliggjort, anbefaler PWC at det bygges et nytt teater med fire scener, der de tre minste har tilsvarende kapasitet som i dagens teater, mens den nye hovedscenen utvides til en publikumskapasitet på 550 seter.

«Konseptet har en begrenset kapasitetsøkning, men en stor økning i produksjonskapasitet. Store forbedringer i bak- og sidescener, prøvescener, optimaliserte arbeidsprosesser og intern logistikk gir økningen i antall produksjoner og et bredere teatertilbud,» heter det i rapporten.

Les også

Stavanger Frp: Teateret bør utvides der det ligger

Produksjonsmulighetene styrkes ifølge konsulentene ved at scenene får bak- og sidescener samt tilstøtende arealer til lagring og flytting av kulisser.

«Dette øker teatrets muligheter for å drive repertoarteater, med et bredere publikumstilbud som resultat,» heter det i rapporten.

Barne- og Ungdomsteatret vil også utvides gjennom å ta i bruk nye og moderne scener og øvingslokaler.

Med den nye kapasiteten, vil teatret kunne sette opp 20 nye produksjoner per år, ifølge PWC. Dagens teater har kapasitet til å produsere 12 til 14 produksjoner. Flere produksjoner gir grunnlag for å tilby teateropplevelser til en bredere del av befolkningen.

PWC skriver at det anbefalte konseptet «gir det løftet teatret trenger for kunstnerisk utvikling og fornyelse, bredere og større tilbud og tilrettelegging for kompetanseutvikling av teknikere og andre faggrupper. Dette legger forholdene til rette for økning i antall publikum. Et nytt teaterhus kan også være et godt virkemiddel i forbindelse med Stavanger kommunes arbeid med byfornyelse av Stavanger sentrum,
jamfør kommunedelplan for sentrum.»

Rogaland Teater har i dag en fallende publikumsandel sett i lys av befolkningsutviklingen i storbyregionen Stavanger.

Les også

- Bygg deler av museet og teateret sammen

«Dette kan bety at teatrets tilbud oppleves som mindre attraktivt, og taper i konkurransen med andre kulturuttrykk,» skriver PWC.

Et slikt nytt teater vil koste 1,5 milliarder kroner å bygge. Målet er at det nye teatret skal stå ferdig i 2025. Om det blir et nytt teater, og hvor det eventuelt skal plasseres, er ikke avklart.

Publisert: