• Tore Renberg vil utvida muligheitsstudiet av kva Rogaland Teater og MUST skal gjera til også å omfatta statsjonsområdet og det gamle sjukehuset i Stavanger, altså nabotomtene. Kristian Jacobsen

– Ikkje plass til teater og museum utan å rasera området

Tore Renberg meiner Helen & Hards muligheitsstudie viser at det ikkje er mulig å få plass til nytt teater og museum på tomta i Kannik.