• - Spennende pilotprosjekt, sier Hanne Beate Ueland, direktør på Stavanger kunstmuseum. Jon Ingemundsen

Pilotprosjekt skal gi mer lønn til kunstnerne

Stavanger kunstmuseum deltar i et pilotprosjekt som skal gi kunstnere som stiller ut hos dem bedre betingelser. Det betyr bedre betalt.