Filmer og redigerer video i musikktimene

Elevene i 6B på Skeie skole bruker musikktimen på å lage musikkvideo. Elevene både filmer og redigerer videoene selv.

Malin, Marion, Victoria og Tara har laget musikkvideo, som skal vise hvordan skolen kan bli et bedre sted.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Musikklærer Espen Haukelid, er klar for å starte timen. Elevene har den siste tiden jobbet med et musikkvideo-prosjekt. De er blitt delt inn i grupper, og hver gruppe har fått godkjent en sang som de skal lage video til.

Haukelid spør hver gruppe om hvor langt de er kommet på musikkvideoen sin. Én gruppe er så vidt igang med å filme, mens en annen er helt ferdig.

– Vi filmer med mobiltelefonen vår, og redigerer vi i et program på Cromebooken som heter WeVideo.

Marion, Victoria, Malin og Tara mangler bare litt filming før de kan begynne redigeringen. Filmingen må læreren hjelpe til med fordi Ella, som er sistemann i gruppen, er syk.

Marion, Malin, Tara og Victoria måtte få hjelp av musikklærer Espen Haukelid til å filme mens de danset.

Jentene lager musikkvideo til «Happy» av Pharrell Williams. De har lagd en kort dans som de skal filme ute i skolegården. Men det er ikke bare jentene som er med og danser i videoen.

– Vi prøver å vise hvordan skolen kan bli et bedre sted, og at lærerne ikke egentlig er så kjedelig. Vi har fått dem med i videoen, så de er med å danser med oss.

De har også fått med seg rektor og elever fra andre klasser.

«Rett» på PC

For en stund siden fikk elevene hver sin Cromebook. I den norske opplæringsloven står det skrevet at alle elever skal ha rett på nødvendig utstyr. Utdanningsdirektoratets (UDIR) regelverkstolkning stadfester at:

«PC er ikke et læremiddel, men et verktøy. Elevene har ikke en individuell rett til PC. Fylkeskommunen plikter å sørge for at det finnes PC-er tilgjengelig for elevene på skolen, slik at elevene kan å oppnå kompetansemålene i læreplanen knyttet til digitale ferdigheter.»

Også i læreplanen for musikkundervisning i grunnskolen, legges det vekt på bruk av digitale virkemidler. Under «fagets formål» står det at «Musikk knytter estetikk og teknologi sammen og vil naturlig kunne inngå i andre fags arbeid med teknologi og design».

Under grunnleggende ferdigheter står det skrevet ned fem ferdigheter, inkludert følgende;

“Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.”

Bruk av digitale virkemidler, blir innført i elevenes kompetansemål etter 7. klasse. Det er en del av fagets hovedområde, som dreier seg om å komponere.

Jens, Marcus, Cardin, Van og Jesper har laget en antimobbevideo, som de viste til læreren og klassekameratene for første gang.

Fremtidsrettet undervisning

Dagens læreplaner er fra 2006, men det er for øyeblikket i gang en «fagfornyelse». Alle de gamle læreplanene skal fornyes for at de skal være mer relevante for fremtiden. De nye læreplanene vil trinnvis bli tatt i bruk fra høsten 2020.

I 2017 la regjeringen frem sin strategi for digitalisering av grunnopplæringen. Denne er gjeldende for 2017–2021. Her er noen av tiltakene regjeringen foreslår, når det kommer til elevenes læring og skolens innhold:

  • Teknologi og koding inn i skolens læreplaner.
  • Valgfag i koding permanent ordning fra 2019.
  • Nasjonalt forsøk med koding som programfag i videregående.
  • Plikt til universell utforming av digitale læremidler.
  • Spre kunnskap om bruk av teknologi og digitale læremidler for elever med særskilte behov.
  • Stimuleringstilskudd for å utvikle nye, digitale læremidler i fag- og yrkesopplæringen.
Eline, Eliana, Karim og Amina får en liten oppsummering fra læreren (Espen Haukelid), om hvordan de skal redigere videoen sin, mens Jens (nummer tre fra venstre) følger med.

Moro og viktig

Sjetteklassingene forteller at det mye morsommere å få lov til å bruke PC i undervisningen. Det er én av grunnene til at Haukelid mener det er viktig å føre digitale hjelpemidler inn i undervisningsopplegget.

– Nå skal digital kompetanse inn i alle fag. Dette er også en veldig kjekk og kreativ måte å jobbe på. I stedet for å sitte og se på presentasjoner om musikkhistorie eller se på musikkvideoer, så får de lage en selv. Det er jo litt mer spennende, forteller han.

Han mener det er viktig for elevene å få grunnleggende kompetanse innen data og PC. Ifølge rektor ved Skeie skole, Kathrine Erga, har skolen tilgang på alle materialene de trenger for å gjøre digitale verktøy til en del av undervisningen, og hvis noe først skulle mangle, så skaffer de det.

Publisert: