• NS ville aldri hatt kraft til gjennomføra ei samfunnsomvelting på eiga hand. Utan kollaborasjonen med den tyske okkupasjonsmakta ville partiet blitt verande ei sær sekt, skriv Tom Hetland. Her tek Adolf Hitler imot Vidkun Quisling i 1943. NTB

Kvifor er Norge så fredeleg?

SAKPROSA: Både ytre venstre og ytre høgre i Norge har oppfatta seg som del av den norske politiske kulturen. Men kor lenge vil det vara?