• Olaf Lange, «Kvinner spiddet på sommerfugler», fargeradering 1905, prøvetrykk. Utsnitt. Trond Borgen.

Hvis verden går under, så gjør den det i skjønnhet

UTSTILLING: Olaf Lange-utstillingen er lokal, nasjonal og internasjonal, skriver vår kritiker Trond Borgen.