• Anita (Andrea Bræin Hovig) og Markus (Tarjei Sandvik Moe) er lærar og elev. Dei burde sjølvsagt ikkje ha innleia ein affære.

Erotikk mellom lærar og elev

FILM: Andrea Bræing Hovig glitrar i si første hovudrolle i ein norsk langfilm.