Foreløpig prislapp på 22. juli-minnestedene: 10,2 millioner kroner

Ingen vet når det blir løsning på striden.

Minnestedet «Memory Wound» av Jonas Dahlberg skulle etter planen stått ferdig på Sørbråten i Hole kommune sommeren 2015.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Mens staten, AUF og de etterlatte etter 22. juli fortsatt er uenige med naboene ved Utøya, løper regningen for 22. juli-monumentene.

Tre år etter at den svenske kunstneren Jonas Dahlberg fikk grønt lys til å starte arbeidet med tre minnesteder etter 22. juli, er situasjonen mer uviss enn noen gang.

Etter planen skulle Sørbråten-monumentet avdukes på fireårsdagen for terrorangrepene, 22. juli 2015. Naboene i Utstranda vel har kjempet en innbitt kamp for å stoppe prosessen. 25. april starter rettssaken mellom naboene og staten i Ringerike tingrett.

Tall fra KORO (Kunst i offentlige rom) viser at staten ved utgangen av februar har brukt tilsammen nesten 10,2 millioner kroner på prosjektene.

Dahlberg fått utbetalt 4,3 millioner. Av denne summen er 2,26 millioner knyttet til prosjektet i Hole, mens 2,1 millioner er knyttet til de to minnestedene som etter planen skal etableres i regjeringskvartalet.

890.000 kroner har gått til dekning av kostnader som kunstneren og hans underleverandører har hatt som følge av ekstraarbeid knyttet til konflikten og utsettelsene.

Utøya-monument er satt på vent

Ellers har pengene gått til blant annet konsulenter, reisekostnader, honorarer til kunstnere som deltok i konkurransen om oppdraget, utstillingen av konkurransebidragene og til informasjonsarbeid. Kontrakten mellom KORO og Jonas Dahlberg er på drøyt 21 millioner kroner.

Totalbudsjettet for minnestedene er på 35 millioner kroner.

De tre minnesmerkene henger sammen, men direktør Svein Bjørkås i KORO sier minnestedene i Oslo kan realiseres selv om prosjektet på Sørbråten ryker.

– Det som skjer i Hole, berører ikke arbeidet med midlertidig og permanent minnested i regjeringskvartalet. Dahlberg jobber videre med disse prosjektene nå. Når det gjelder Hole, så er arbeidet satt på vent, sier Bjørkås.

Det er ikke fastsatt når det midlertidige minnesmerket i regjeringskvartalet skal være klart. Det permanente minnestedet skal være klart når det nye regjeringskvartalet åpner innen 2025.

– Kan bli vanskelig å få gode bidrag

Tone Hansen, som er direktør ved Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, mener 10,2 millioner kroner isolert sett er mye penger i kunstverden.

– Samtidig synes jeg ikke honoraret til kunstneren høres veldig høyt ut. Det bør ikke være kostnadene det står på når det gjelder denne historien. Vi har ikke emosjonelt råd til å feile igjen, sier hun.

Hansen tar for gitt at Dahlbergs Utøya-verk, som hun mener var det åpenbart beste i konkurransen, aldri vil bli realisert. Hun håper man kan enes om plasseringen i forkant av en eventuell ny kunstnerkonkurranse.

– Neste gang blir det ikke lett å få gode kunstnere til å levere. Jeg synes dette er en trist historie. Prosessen gikk for fort, og den startet i feil ende. De som skulle leve med minnesmerket, burde vært involvert tidligere. Nå må vi trekke pusten og lære av det som har skjedd, sier Hansen.

Bjørkås i KORO sier han ikke har noen forutsetninger for å spekulere om hva som blir utfallet når det gjelder Hole. Han erkjenner at prosessen ved Sørbråten ikke er blitt som forventet.

– Jeg og alle andre har vel sagt at det hadde vært en fordel om man hadde fått med naboene fra starten, sier Bjørkås.

Ser etter nytt sted for minnesmerke

AUF og 22. juli-støttegruppen har foreslått å bygge et alternativ monument på Utøya-kaia. Naboene støtter heller ikke det forslaget. De foreslår et monument på «Utsikten», en rasteplass langs E16 med utsikt til Utøya.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde ikke anledning til å besvare Aftenpostens spørsmål torsdag. De viser til en pressemelding som gikk ut onsdag.

Der skriver statsråd Jan Tore Sanner (H) at de ønsker bred involvering når de skal vurdere å etablere et nasjonalt minnested ved Utøya-kaia i Hole, slik AUF og støttegruppen ønsker.

– Jeg vil nå be Statsbygg invitere støttegruppen og AUF, naboer, lokalmiljøet og Hole kommune til å komme med synspunkter også på prosessen, sier Sanner.

Kunstneren kan ha krav på erstatning

Jonas Dahlberg har ikke besvart Aftenpostens henvendelser om denne saken. Sist han sa noe om minnesmerkene, var i september 2016. Da skrev Dahlgren i en pressemelding at han har forståelse for at prosessen tar lengre tid enn planlagt, og at debatten om minnestedene er en viktig del av sorgprosessen.

Dahlberg sa seg takknemlig for å ha fått arbeide med minnesmerkene, og ga uttrykk for at han håper prosjektene fullføres.

Kunstneren kan ha krav på erstatning dersom minnesmerket på Sørbråten ikke realiseres. Han kan kreve 10 prosent av kontraktsummen, pluss dekning av egne og underleverandørers faktiske kostnader, hvis bruddet skjer tidlig i prosessen.

– Hvis bruddet skjer på et senere tidspunkt, har han krav på hele kontraktsbeløpet minus det han sparer som følge av at arbeidet ikke fullføres. Jeg vil tro at det siste er mest sannsynlig i dette tilfellet, sier Bjørkås i KORO.

Publisert: