Selv ikke 6000 kvadratmeter magasin er nok

Museene bevarer vår kulturarv for evigheten. Men nå er til og med de regionale museenes enorme fellesmagasin i ferd med å fylles opp.

Publisert: Publisert:

Denne hallen alene er på rundt 605 kvadratmeter. Og et sted hvor ansatte i Must er innom med jevne mellomrom. Fra venstre avdelingsdirektør Bitten Bakke, rådgiver Anne Helgø og magasinforvalter Kate Newland. Foto: Jonas Haarr Friestad

En ny gjenstand settes inn i hyllen. Anne Helgø, rådgiver ved Stavanger maritime museum, har med seg en billettmaskin som en gang i tiden var i bruk hos DSD, Det Stavangerske Dampskibsselskab. Gjenstandene blir nå fotografert og registrert før de lagres. Foto: Jonas Haarr Friestad

Museum Stavanger har rundt 90.000 gjenstander i sine haller. Dette er én av dem. Magasinene består av hylle på hylle med minner over det som en gang var. Foto: Jonas Haarr Friestad

Prosjektleder Per Inge Bøe og museolog Belén Navazo sjekker tilstanden på en rokk de har hentet fram fra magasinet. Den er i bra stand, men må renses litt, før fotografering og registrering. Foto: Jonas Haarr Friestad

Området inne i fjellhallene på Åmøy er så stort at det brukes både elektrisk bil og sparkesykkel for å komme rundt. Gangveiene er asfaltert, lysene tennes manuelt langs ruten. Hallene ble i sin tid laget av Nato til militære formål, og er på 6000 kvadratmeter. Magasinene kan dermed, i teorien, romme 60 hus på 100 kvadratmeter, eller 30 eneboliger på 200, om du foretrekker det.

Museum Stavanger disponerer nesten halvparten av lagringsarealet, det vil si rundt 2900 kvadratmeter, fordelt over 7 av til sammen 17 haller. Flere av Must-museene har også mindre magasiner i tillegg til dette. Men på Åmøy lagrer museumsalliansen totalt rundt 90.000 gjenstander.

Her brukes det elbil, sparkesykkel og alt annet som kan korte ned avstanden mellom de 17 magasinene. Luften er så fuktig at fotografen stadig må tørke av linsen. For oss tok det knappe fem minutter til fots å nå målet vårt. Foto: Jonas Haarr Friestad

Inne i mørket

Kate Newland begynte som magasinforvalter i Must 1. januar i år. Den nyopprettede stillingen er på 50 prosent. En del av denne tiden oppholder Newland seg nettopp i hallene på Åmøy. Men hun vet at hun ikke bør være her for lenge av gangen.

Kate Newland er 1.konservator og har lang erfaring med museumsarbeid, mest fra Stavanger maritime museum og Stavanger museum. En periode var hun med på å gå gjennom byggetegningene til båter laget ved Stavanger Støberi & Dok. De var alle lagret inne i fjellhallen, og Kate Newland ble nok litt for ivrig, hun glemte rett og slett å gå ut. Og endte opp med å måtte spise d-vitaminer, hun datt sammen i trøtthet av mangel på naturlig lys.

Museene i Rogaland flyttet inn i fjellhallene for 15-16 år siden. Nå er det snart fullt her. Magasinforvalterens akutte løsning i Must sine haller, er å sette inn flere hyller, og få bedre oppbevaringssystemer.

— Vi er forpliktet til å ta vare på gjenstandene overfor evigheten, sier hun. Det er ikke hennes oppgave å hive, museene må ta denne avgjørelsen. Men alt nå, etter en måned i jobben, har hun klart å rydde litt rom i magasinene. Gjennom årene har ikke folk alltid vært like flinke til å ta med seg all emballasje ut fra magasinet. Nå er flere trekasser fjernet.

En ny gjenstand settes inn i hyllen. Anne Helgø, rådgiver ved Stavanger maritime museum, har med seg en billettmaskin som en gang i tiden var i bruk hos DSD, Det Stavangerske Dampskibsselskab. Gjenstandene blir nå fotografert og registrert før de lagres. Foto: Jonas Haarr Friestad

Registrere, så avhende

I brakkene utenfor fjellhallen på Åmøy holder "Samlingsteam Rogaland" hus for en periode. Dette er et ambulerende fellesprosjekt for museene i Rogaland, som arbeider med å få oversikt over hva som finnes i samlingene ved å registrere og digitalisere hver enkelt gjenstand.

— Noe av det vi finner er i for dårlig stand, og er blitt kastet underveis i arbeidet, forteller Per Inge Bøe, leder i samlingsteamet. Nå er prosjektet inne i sitt tredje og siste år, men Bøe mener det trengs minst sju år til for å få oversikt. Sannsynligvis forlenges prosjektet.

Museene i Rogaland samarbeider også for å komme fram til en felles innsamlingspolitikk. I dette prosjektet handler det om hvem som skal ha ansvar for hva i framtiden. Når samlingsteamet finner ut at flere museer har helt like rokker, må museene selv bestemme hvem som skal ha disse i sin samling.

Prosjektet tvinger museene til å drøfte sin rolle i samfunnet. Og bli enige om hva de er forpliktet til å formidle. Dermed også hva som ikke skal samle inn, og hvilke historier som ikke blir fortalt.

— Tingene må ha en historie, svarer Kate Newland på spørsmålet om hva museene skal ta vare på. Men der er ingen tvil, museene er sørgelig klar over at samlingene deres eser ut. De tenker seg om flere ganger før de tar inn nye gjenstander.

LES OGSÅ:

Publisert: