• Enkelt, tilgjengelig, lettvint og gratis. Slik forklarer brukerne av eBokBib hvorfor de velger å lese på brett framfor på papir. NTB Scanpix

Digital litteratur fosser fram

Utlån av e-bøker via appen eBokBib gjør at færre både låner papirbøker og oppsøker bibliotekenes lokaler. Det viser en brukerundersøkelse fra Bokbasen.