Pest, hekser og svenske innhogg

Å skrive 400 sider om 1600-tallet på en slik måte at leseren skulle ønske det kom 400 sider til, er en litterær bragd, og det er nettopp en slik bragd Atle Næss har utført.

Boken er utstyrt med et utmerket bildemateriale, ifølge vår anmelder. Dette er et tresnitt av Hans Baldung Grien, som viser en heks i full virksomhet: Hun melker naboens ku på avstand ved hjelp av økseskaftet.
Publisert: Publisert:
Atle Næss har levert et fremragende stykke historiefortelling, skriver Aftenbladets anmelder.
Grade: 6 out of 6

Atle Næss:
Det glemte århundre

Historier fra 1600-tallet

400 sider

Gyldendal

I mange historieverk er 1600-tallet en ren transportetappe, full av konger med likelydende navn og dårlig utstyrte hærer på vandring over grenser som stadig flytter seg. Det er lett å overse at det var i dette århundret de store pestene døde ut, Nordens grenser ble fastlagt omtrent som de er i dag, trolldomsprosessene blusset opp, og sluknet igjen, og sentralmakten festet et eneveldig grep om tvillingriket Danmark-Norge. 1600-tallet brakte også med seg Stavangers dype fall, men det er en historie Atle Næss nådig lar ligge. Han har rikelig med andre.

Undertittelen markerer at dette ikke er Historien om dette århundret, som for å indikere en litt mer begrenset ambisjon. Men Næss har ingen grunn til å være beskjeden. Han har valgt ut et romslig knippe historier som til sammen gir et forbløffende variert og detaljrikt bilde av livet i Norden midt i det som Ibsen noe urettmessig kalte «firehundreårsnatten». På elegant vis veksler perspektivet fra enkeltmenneskers opplevelser til de store endringene i tankesett, fra bøndenes slit til adelens galopperende utroskap, og fra sjørøveri til astronomi.

Noen av elementene i vår felles fortelling fra 1600-tallet har det vært mest behagelig å overse, som hvordan danske og norske forretningsmenn deltok i slavehandelen. Møhlenpris i Bergen bærer sitt navn etter slaveeieren og slavehandleren Jørgen Thormøhlen. Og det er neppe noen tilfeldighet at kvinnene i Finnmark var spesielt utsatt for anklager om trolldom, konflikten mellom samenes kultur og storsamfunnet skulle vare i enda flere hundre år.

Næss forteller selv at utgangspunktet hans var historien om teologen Fredrik Andersen Bolling, som endte som landsens prest etter å ha vært soldat for nederlandske kolonister og besøkt både Afrika og Asia, vært tett på både Latin-Amerika og seilt nær Australia, før han endte som engelsk fange. Næss mener at kanskje ingen annen nordmann reiste så vidt og bredt gjennom hele 1600-tallet.

Bolling ble sendt fra St. Helena til Dublin, hvor han rømte og kom seg via London til Amsterdam. Mens han forberedte seg på overgangen fra soldat til prest, skrev han Nordens første lærebok i engelsk. Det skjedde omtrent samtidig med at kong Christian 5. hodeløst bestemte seg for å angripe Sverige nok engang. De hyppige nordiske krigene gjennom dette urolige århundret førte til at Norge mistet både Jemtland, Herjedalen og Båhuslen, og en tid sto i fare for også å miste alt fra Sunnmøre og nordover til svenskene, som til slutt også tok viktige Skåne fra danskene.

Fortellingen om Fredrik Andersen Bolling er som en eventyrroman forkledd som sakprosa, og det er flere slike i boken. På mesterlig vis plasserer Næss enkeltmennesker inn i de store begivenhetene, og skildrer deres liv i et elegant språk, fullt av nydelige understatements. Noen setter varige merker etter seg: Hannibal Sehested ga Norge et eget postvesen. Andre går ut av historien på sørgeligste vis: Torgier Wattnemo fra Voll på Jæren ble dømt til å miste hodet fordi han hadde vanskjøttet et barn så sterkt at hun døde. Det fantes grenser selv på en tid da loven slo fast at «Husbonden maa refse sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond (bøyelig kvist) og ej med Vaapen».

Nettopp denne evnen og viljen til å se de små menneskenes plass i det store bildet gjør boken til et fremragende stykke historiefortelling. Atle Næss skildrer et århundre vi absolutt ikke bør overse, hvis vi vil forstå utviklingen fram mot vårt eget samfunn.

Ros også til forlaget, som har sørget for at boken er utstyrt med et utmerket bildemateriale.

Publisert: