• Lars Svisdal skriv seg vakkert inn i ein skjønnlitterær tradisjon samstundes som han er i framkant av debutantar flest, skriv Aftenbladets meldar om romanen «Seg til inkjes». Gyldendal norsk forlag
    Galleri

Levande skildringar frå døyande utkantar

BOK: Og om den sommaren ho blei fullvaksen.