Etterklangen av Stavanger 2008

Stavanger Steel Drum Band er noe så sjeldent som et gjenlevende kulturhovedstadsprosjekt.