• Elevene viser frem deres versjon av skuespillet «24 mislykte nordmenn». Fra venstre, Thomas Flier, Kjetil Bjørnsen Jekteberg og Selma Gudmundsen. Anders Minge

Mislykket suksess på St. Olav videregående

Framføringen heter «Mislykte nordmenn». Men skuespillet elever fra St. Olav videregående skal fremføre til uken, er en suksess. Selv før de har hatt sin første forestilling.