• NTB

Kan landsfaderen frelsa venstresida?

Einar Gerhardsen (1897-1987) er kanskje ikkje den perfekte vegvisaren inn i det moderne samfunnet. Men er han likevel betre enn Adam Smith (1723-1790)?