• Dagens UB40 stiller mannssterke, selv etter at tre mann har hoppet av. Wienerworld
    Galleri

Brødre i samme band betyr ofte trøbbel. Også for UB40

Brødre i samme band er å be om trøbbel.