ROMAN: Det største sviket

Om omsorgssvikt fra et barns perspektiv.