• Morten Abel slipper sin andre norskspråklige plate, «Evig din». Der har han skrevet personlige og til dels mørke tekster om en turbulent tid i livet. Jon Ingemundsen
    Galleri

Morten Abel snakker IKKE ut om den tunge tiden

Morten Abel har skrevet personlige og ærlige tekster om en tung periode i livet. - Det er befriende å skrive om ekte ting, men jeg har ikke noe som helst behov for å «snakke ut om den tunge tiden».