Livet, litt for komplisert

BOK: Det er åpenbart ikke lett å forklare på en enkel måte hvordan livet oppsto.

Dag O. Hessen klarer ikke å gjøre livets opprinnelse begripelig nok for folk flest.
Publisert: Publisert:
Grade: 3 out of 6
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Dag O. Hessen: Liv. 183 sider. Cappelen Damm.

Ingen kan tvile på Dag O. Hessens evne til å popularisere komplisert kunnskap. I fjor fikk han velfortjent Bragepris for «Verden på vippepunktet», og en like velfortjent hederspris for «å formidle en faglig tung tematikk på en måte som gjør det forståelig for de aller fleste», som det het i juryens begrunnelse.

Enten føler han at det ble litt for mye av det gode, eller så har han fått overdrevne forestillinger om hva «de aller fleste» klarer å forstå av trikarboksylsyresyklusen, blant venner kjent som TCA-syklusen. Årets bok, om selve livet, er kanskje et forsøk på popularisering, men Hessen har dessverre ikke forsøkt hardt nok.

For mye kjemi

Det virker som han er klar over dette selv, for ett sted ber han leserne bare skrå gjennom teksten hvis de blir for mye kjemi, mens han et annet sted trøster seg med at Richard Dawkins en gang sa: «Never underestimate your audience». 

Nåja, det går faktisk an å overvurdere hvor mye ikke-biologer, ikke-kjemikere og ikke-fysikere forstår av lett omskrevne forelesningsnotater. Blindern i Oslo og Gløshaugen i Trondheim er kanskje fulle av folk som vil nikke megetsigende når han påpeker at Heme  A-molekylet med den kjemiske oppskriften C49H56O6N4Fe, «som vi ser», minner påfallende om klorofyllmolekylet C55H72O5N4Mg, men vi er mange nok utenfor laboratoriene som sliter med å se slektskapet, uten at vi er mindre interessert i livets opprinnelse og utvikling av den grunn.

Det er synd at han ikke lykkes med prosjektet, for Hessens intensjon er den aller beste: Å presentere de ulike teoriene om hvordan livet oppsto, og å utforske grensen mellom levende organismer, for eksempel bakterier, og ikke-levende, som virus. Langs denne grensen finnes kanskje overgangen der døde bestanddeler en gang ble levende og startet prosessen som endte med oss, for hva det måtte være verdt.

«Liv» og «vil» ... ?

Hessen åpner boken med en småfiks observasjon av at «liv» lest baklengs blir «vil», og bruker denne tilfeldigheten til å snakke om liv som vilje. Men observasjonen er ikke universell. På tysk blir «leben» til «nebel» - tåke – og det er kanskje en vel så treffende metafor for den som vil beskrive hva liv er.

Hessen innleder også teksten med et oppgjør med alle ikke-materielle forklaringer på livets mysterium. Det er greit nok, ingen venter at han skal lene seg for tungt på skapelsesmytene eller slutte seg til teorien om intelligent design. Men litt for ofte etterlater teksten et inntrykk av at han mener vi er nær naturvitenskapens fullendelse, på samme måte som statsviteren Francis Fukuyama mente at berlinmurens fall var historiens endepunkt. Litt mer undring og aksept av at vi ennå ser som i et speil og en gåte hadde gjort seg.

I lange passasjer klarer Hessen å beskrive det ufattelige mangfoldet som er blitt resultatet av milliarder av års evolusjon, og vi merker formidlingsgleden som har gitt ham priser og skapt begeistring for naturvitenskapene. Men avsnitt som dette legger seg over lesegleden som en våt klut: «Det finnes faktisk flere måter å lage enkelte aminosyrer på. For eksempel kan TTA, TTG, CTC, CTA, CTC og CTT alle gi opphav til aminosyren leucin, mens metionin bare kan dannes av ATG (fra DNA, alternativt AUG i RNA).» Disse avsnittene er det for mange av, mens de kjente hessenske formuleringene og forenklingene er for få. 

Kjernen i popularisering er å nå lesere som ikke har de samme forutsetninger som forfatteren og hans fagfeller. Det er mulig Dag O. Hessen tenker at det er det han gjør her, men i virkeligheten skremmer han folk bort fra tilsvarende prosjekt. 

Publisert: