Små øyeblikk av uklarhet

UTSTILLING: «Små øyeblikk som gjør stort inntrykk» i et «veldrevet og kresent galleri», skriver kritiker Trond Borgen om fotoutstillingen «You Are Here Now».

Publisert: Publisert:

Eivind H. Natvig, «You Are Here Now», fotografi. Foto: Trond Borgen

  • Trond Borgen
    Kunstkritiker i Aftenbladet
Grade: 5 of 6 stars

Ellingsen von Krogh: Eivind H. Natvig, «You Are Here Now».

Er det mulig å skildre Norge fotografisk uten klisjéer? Etter at Anders Beer Wilse i sin tid forsynte seg av det norske landskapet, og etter at svermer av turister i våre dager kamerafester seg selv og norsk natur i vilden sky? Hva står da tilbake? Eivind H. Natvigs bruk av kamera rommer et frigjøringsprosjekt: «Min valuta er frihet, fotografiet gir den,» sier han. Nå viser han litt av resultatet i Stavangers veldrevne, kresne fotogalleri, Ellingsen von Krogh. Det presenteres som en dobbel frigjøring, for ikke bare ville han rense den fotografiske skildringen av det norske for alt klisjéslagg; han ønsket også å frigjøre seg selv.

Galleriet understreker Natvigs radikale grep, hans selvpålagte hjemløshet – han kvittet seg med hjem og eiendeler i Oslo og startet en omflakkende tilværelse gjennom flere år på kryss og tvers av landet, også for å finne seg selv. Ja, det smaker nok litt av heroisk heltedyrkelse; men skreller vi dette bort, ser vi en konseptuell kjerne i skildringen av Norge: som fotograf finner Natvig seg selv gjennom alt annet, alt det som eksisterer rundt ham som oversett og likegyldig.

Eivind H. Natvig, «You Are Here Now», fotografi Foto: Trond Borgen

Han blir en skildrer av de små ting. Av krelende insekter på et gardin, av fiskehoder flytende i vann, av flaksende fugler i natten.

Det hverdagslige

Utstillingen gir oss kun en liten smakebit, 21 fotografier, av et mye større prosjekt som også ble en bok i 2014, «Du er her no». Montert i mindre grupper viser bildene glimt av det helt hverdagslige, de små øyeblikkene av uklarhet som aldri vil gå inn i historien som viktige, vesentlige, minneverdige.

På ett plan er dette det motsatte av det den franske fotografen Henri Cartier-Bresson kalte «det avgjørende øyeblikk» (i boken Images à la sauvette, 1952), øyeblikket da en hendelses betydning og dens presise organisering av form gir hendelsen sitt rette uttrykk, en helhet som er treffende og slående. I Natvigs bilder ligger det ofte et slags slør av halvmørke, et lett grums som i stedet for å tydeliggjøre motivene heller peker på fotografen og hans alternative estetikk.

Eivind H. Natvig, «You Are Here Now», fotografi Foto: Trond Borgen

Selv sier Natvig i et intervju fra 2013 (www.spetakkel.org) at han fikk anledning til å utvikle seg som fotojournalist ikke minst gjennom den åpne holdningen han ble møtt med av fotosjefen i Magasinet Plot – som nettopp var Marie von Krogh, én av galleristene bak denne utstillingen her i Stavanger. Slik har Natvig ført sitt prosjekt i retning billedkunsten, og han har utviklet og etablert den litt grove og enkle estetikken vi ser her, hvor uklarheten både ligger i eksponeringen og i valget av motiver, som alle presenteres uten større sammenheng.

Mørket får form

I ett bilde står et menneske med en paraply foran en foss hvor hele bildet, bortsett fra den blå paraplyen, er i svart og mørke gråtoner. Den statiske blåfargen aksentuerer vannets urolige bevegelse; motivet presenteres uten kontekst. Det er mørket som gis en form. Dette er Norge, dette er også Norge. I et annet bilde skimtes en rad med hvite kors i en skråning i et landskap som virker øde og avsides. Også hit kom døden; den ligger her og venter på den som er villig til å gå utenfor allfarvei.

I et tredje fotografi står en gruppe sauer i nattemørket; de ulmer alle i et nærmest usynlig lys som bare så vidt antyder dyrenes form, bortsett fra én sau som gløder i et nærmest mystisk, dempet og uforklarlig rødt lys. Det er også her mørket som får en ny form. Natvig gir det ubetydelige og oversette en kunstnerisk form som faktisk makter å frigjøre blikket mitt mot det norske fra klisjéenes slagg.

Dette er små øyeblikk som gjør stort inntrykk.

Publisert: