• Islandske Gerdur Kristny har vunne fleire litterære prisar og er omsett til mange språk. Blant anna norsk. Gassi/Aschehoug

BOK: Halvgod islandsk thriller

BOK: Hjarteproblem og bli hyttenabo med bølla frå barneskulen er ein dårleg miks.