• Ungdomsteaterets versjon av Macbeth er full av humor, ispedd masse drap, litt splatter, litt reality og noen store spørsmål. Jan Inge Haga
    Galleri

Ferdigtolka Sketsje-Shakespeare

Natural Born Killers-versjonen av Macbeth er full av tull og tøys, full av drap og fiffig underholdning. Den pløyer ikke dypt, men den funker.