Ungkar og spillefilm

18 svenske observatører kommer til norsk bygd for å studere ungkarers kjøkkenvaner i Bent Hamers nye film.