• Kunstner Isaac Cordal har laget små sementmenn som skal stå i havgapet ved Oberstad fyr og Hå Gamle Prestegård i sommer. Pål Christensen

Mennesker til skrekk og advarsel

Voksne menn med baderinger rundt livet er morsomt. Havgapet ved Hå Gamle Prestegård er vakkert. Passive menn med baderinger er livsfarlige.