Islamisme i feil selskap

Når akademiske størrelser som Øystein Sørensen og Bernt Hagtvet redigerer en antologi, må det legges til grunn at de gjør det i våken tilstand.