• Candice Breitz, «Love Story», videoinstallasjon. Trond Borgen.

En sterk opplevelse: Mennesker på flukt. Som kunst.

UTSTILLING: Seks mennesker på flukt, asylsøkere, på hver sin skjerm. To amerikanske skuespillere på én stor skjerm. Candice Breitz’ videoinstallasjon vises nå i Stavanger kunstmuseum; det er en sterk og engasjerende opplevelse.