• Elisabet Norseng, «Too Many Names», blyant på papir, 2018. Utsnitt. Trond Borgen.

Tung bør for lett kunst

UTSTILLING: Mange godord fra kritiker Trond Borgen til Elisabeth Norseng. Men det virker som om hun ikke tror at bildene er sterke nok i seg selv.