Søker om 6 millioner i krisehjelp

135 kunstnere og kulturarbeidere i Stavanger søker om over 6 millioner kroner i krisehjelp fra kommunen. I potten ligger inntil 2 millioner kroner til fordeling. Kommunen ville holde søkerlisten hemmelig.

Publisert: Publisert:

Ingeborg Kvame er en av kunstnerne som har søkt om koronastøtte fra Stavanger kommune. I disse dager rigger hun til en utstilling i Kinokino i Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

 • Kjell Arne Knutsen
  Journalist
 • Kine Hult
  Journalist
 • Jon Ingemundsen
  Fotojournalist

For å opprettholde produksjonen av kunst i krevende koronatider, ble kulturbudsjettet styrket med 2 millioner kroner like før sommeren. Pengene skal deles ut som engangsstipend til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som ikke får annen koronastøtte.

Søknadsfristen gikk ut mandag, og en opptelling torsdag viser at det var kommet inn 135 søknader. Tallet kan stige da det kan være et etterslep i arkivsystemet i kommunen.

– Det er et stort antall søknader. Dette gir oss et godt bilde av hvor krevende situasjonen er der ute, sier Marita Aksnes, rådgiver ved kulturavdelingen.

Marita Aksnes er en saksbehandlerne som nå skal gå gjennom alle søknadene. Foto: Helene Andreassen

Totalt er det søkt om 6,1 millioner kroner. Et stort flertall søker om maks beløp, som er 50.000 kroner. Søkerne fordeler seg slik på de ulike kulturfelt:

 • Visuell kunst: 52
 • Scenekunst: 19
 • Musikk: 46
 • Litteratur/ytringsfrihet: 6
 • Film: 7
 • Annet: 5

Ingeborg Kvame mener alle søkerne bør få likt beløp, men Stavanger vil i stedet gi etter en individuell saksbehandling. Foto: Jon Ingemundsen

Prosjekter utsatt og droppet

Ingeborg Kvame, styreleder i Bildende kunstners forening Rogaland, er en av kunstnerne som har søkt om stipend. Hun jobber med tegning, tekstil og skulptur og har merket godt til koronasituasjonen.

– Prosjekter er blitt utsatt og noen blir ikke av. Økonomien er høyst usikker i disse tider, sier hun.

Hun har søkt om 50.000 kroner, som er maksimalt stipendbeløp. Så langt har hun klart seg takket være oppsparte midler.

– Om jeg får 50.000 kroner, så vil det være et godt pusterom. Det vil bli som et arbeidsstipend på et par måneder. Men dette rekker ikke langt og lite tyder på at koronasituasjonen vil gå over med det første, sier hun.

Det er imidlertid høyst usikkert om hun får tildelt søkerbeløpet. Dersom 2 millioner kroner fordeles likt mellom 130 søkere, blir det i overkant av 15.300 kroner på hver. Kvame mener det er bedre om alle får likt beløp og at det bør være 50.000 kroner.

– Med alt arbeidet som blir lagt ned i søknader burde stipender på under 50.000 ikke vært lov. Ved å gi lik sum unngår du blant annet spekulasjonene om hvorfor noen får mer enn andre, sier hun.

Hun mener det høye søkertallet viser at det er et stort behov for hjelp.

– Min bekymring nå er at det etter hvert vil bli kutt i kulturstøtten. Det er varslet nedskjæringer over hele linja, sier hun.

Les også

Firmaer trekker tilbake permitteringer, men krisepakke til kulturen får delt feedback

Stavanger legger imidlertid ikke opp til lik fordeling. I stedet vil administrasjonen gjøre «en samlet skjønnsmessig vurdering» hvor følgende kriterier vektlegges:

 • Fullstendig søknad
 • Kunstnerisk og faglig nivå
 • Nyskaping, utvikling og fordypning i egen kunstnerisk praksis
 • Mangfold og bredde innen område/felt

Rådgiver Marita Aksnes opplyser at alle søknadene vil bli individuelt behandlet.

– Vi ser at det er mange som trenger penger og vi vil fordele ut fra hva som er mest hensiktsmessig, sier Aksnes.

Hun understreker at alle søknadene vil bli gjennomgått av flere rådgivere. Tildelingen skjer etter vedtak i kulturavdelingen og den skal ikke til politisk behandling.

Hemmelig søkerliste

Stavanger kommune valgte å holde hemmelig hvem som har søkt om krisehjelp. Da Aftenbladet ba om innsyn i søknadene, svarte kommunen at disse dokumentene var unntatt offentligheten.

Kommunen viste til paragraf 26, 2. ledd i Offentlighetsloven som begrunnelse. Der står det at det kan gjøres unntak for opplysninger om hvem som får en pris, et hederstegn eller lignende inntil tildelingen er gjort.

Stavanger kommune begrunnet også med at dette har vært praksis i kommunen i flere år.

Alle som søkte om koronastipend fra Stavanger kommune, fikk beskjed om at søknadene er offentlige. Men administrasjonen valgte å holde søknadene hemmelige. Foto: Faksimile

På nettsiden om den aktuelle stipendordningen, skriver kommunen imidlertid følgende:

«I henhold til Offentleglova § 3 er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Forvaltningsloven § 13). Dette må begrunnes særskilt av søker.»

Aftenbladet fikk avslag på søknad om innsyn og fikk nytt nei da vi klaget. Saken er nå klaget videre til Fylkesmannen.

Torsdag snudde kommunen.

– Hemmeligholdet var en glipp, og disse søknadene skal selvsagt være åpne og tilgjengelige, sier rådgiver Marita Aksnes i Stavanger kommune.

Hun forklarer at søknadene ble lagt inn i arkivsystemet på samme måte som kulturstipendene som ordføreren deler ut på Ledaal hver nyttår. Disse har preg av å være hederstildelinger, mens koronastøtten er arbeidsstipend.

Ingenting i Sandnes

Den krevende arbeidssituasjonen gjør at flere kommuner har valgt å øke støtten til kunst og kulturutøvere.

Oslo kommune gir 6,2 millioner kroner i stipend til kunstnere som har sitt virke i hovedstaden. Ekstrapengene er en del av byrådets krisepakke.

– For å bidra til fortsatt kunstnerisk arbeid har Oslo kommune omprioritert noen penger til stipender til kunstnere, sier kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Bergen bevilget i vår nærmere 35 millioner kroner ekstra til kulturfeltet.

Les også

Festivalfolket spiser, drikker og handler for millioner

Sandnes gir ikke noe ekstra koronahjelp.

– Vi har en annen innretning på støtteordningene til kulturlivet enn Stavanger. Vi gir ikke noe ekstra i koronatider, men bidrar på andre måter, sier kultursjef Tone Strømø i Sandnes.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon i Sandnes kommune vedtok i mars at tilskudd som var innvilget til kulturlivet skulle opprettholdes.

– Sandnes kommune sin politikk har vært å følge myndighetenes anbefalinger om tilskudd til kultursektoren; det gjelder tilskudd til enkelttiltak, prosjekt eller driftstilskudd. Det er ikke gjort politisk vedtak om å bevilge ekstra midler utover dette i Sandnes, sier Strømø.

Publisert:

Les også

 1. Rødne slår seg sammen med arrangør

 2. Teateret fikk tre millioner helt uventet

 3. Millionsmell for Tou Scene - flere leietakere betaler ikke leien

 4. – Når folk må selge eiendeler og ikke har råd til å betale husleie, gjør det et enormt inntrykk

 5. – Betyr at vi ikke har penger til nye arrangement og prosjekter i høst

Mest lest akkurat nå

 1. Denne kreftforma er spesielt utbreidd blant menn i Rogaland. Dette kan vere forklaringa

 2. Sivilisert debatt viser forskjellen på Trump og Biden

 3. Fjernet ulovlig garasje, men Atle har likevel fått 40.000 kroner i tvangsmulkt

 4. Ung kvinne knuste rute i Stavanger sentrum

 5. Fire nye smittetilfeller i Stavanger

 6. «Stavangermannen som formet det sosialdemokratiske Norge»