• Siri Odfjell Risdal er ansatt som sjef for kapittel-festivalen. Hun har allerede vikariert i stillingen siden april.

Siri Odfjell Risdal blir permanent Kapittel-sjef

Etter noen måneder som vikar overtar Siri Odfjell Risdal Kapittel-jobben på permanent basis.