Friske museumsmillioner kan være på vei

Rådmannen i Stavanger har foreslått å gi MUST 2,8 millioner kroner i økte driftsmidler i 2018.

Møttes på Stortinget. Fra venstre Tone Trøen i samtale med Terje Rønnevik, Ap, og Annamaria Gutierrez, V, som har Åsmund Prytz, politisk rådgiver for Venstre, på sin venstre side. Helt ytterst sitter kultursjef Arnfinn Bjerkestrand.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Økonomien i Stavanger-museumene, MUST, er nå så dårlig at det er fare for at museumsanlegg blir stengt eller i verste fall solgt.

Det fikk de ansatte høre på et allmøte mandag, og som Aftenbladet skriver mandag hadde styret i MUST et heldagsmøte rett før helgen. Det resulterte i at styret nå ber MUST-administrasjonen utrede en rekke tiltak for å redde økonomien.

– Styret opptrer forsvarlig når det ber administrasjonen utrede konsekvenser av en rekke tiltak, sier Annamaria Gutierrez (V), leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger kommune.

LES HELE SAKEN: MUST kan bli nødt til å selge byens kulturarv

Annamaria Gutierrez (V), leder av kommunalstyret for kultur og idrett i Stavanger kommune.

Foreslår økte driftsmidler

Rådmannen i Stavanger har i sitt forslag til økonomiplan lagt inn en økning i driftsstøtten til MUST på 2,8 millioner kroner i 2018. Midlene er øremerket drift og oppstart på Holmeegenes.

– Blir det flertall for økningen vil det nok dryppe litt på resten av MUST, mener Gutierrez.

Siri Aavitsland, administrerende direktør for MUST, sier imidlertid at de 2,8 millionene er knyttet opp til nye utstillinger, drift og forvaltning i Holmeegenes.

– De vil gå til økte driftsutgifter og lønnsutgifter og til tilrettelegging av nye utstillinger. Vi er glade for midlene, men disse vil være bundet opp i nye oppgaver, sier Aavitsland.

Holmeegenes,

– MUST må bidra

Frp mener MUST må ta sin del av regningen når kommunen må spare penger.

– Når det er mindre å rutte med, må kulturlivet også delta på dugnaden. MUST har i dag et veldig bra tilbud, men det er ikke nødvendigvis slik at museene må være åpne hele tiden. Åpningstidene må avpasses behovet for å spare penger, mener Kristoffer Sivertsen (Frp) i kultur og idrett.

Han mener styret fortjener honnør for å ta grep.

– Styret tar ansvar og det er veldig bra. Det er vanskelig å effektivisere, men MUST må se om det er økonomisk forsvarlig å fortsette med alle utstillinger, mener Sivertsen.

Ingen langsiktig redning

Økonomiplanen skal behandles 13. desember. Torsdag denne uken skal formannskapet behandle saken, da blir det også kjent hvordan det politiske flertallet stiller seg til rådmannens forslag om driftsøkning på 2,8 millioner kroner.

– Uansett hva som blir vedtatt i år, er det ikke snakke om en langsiktig redning for museene. Det som er viktig nå, er å få økt den nasjonale støtten til MUST på lang sikt, sier Gutierrez.

Nylig var hun, Terje Rønnevik, Ap, og kultursjef Arnfinn Bjerkestrand i Oslo for å møte politikere på Stortinget, nettopp for å uttrykke bekymring for økonomien til Stavanger-museene. MUST, som er en konsolidering av en ni museer, ble etablert for 7 år siden.

– Museums-Norge skulle konsolideres og MUST har gjort jobben. Men Stavanger er litt seint ute og museene i MUST aldri har fått sin del av den statlige gulroten, sier Annamaria Gutierrez (V).

Hun er blant annet bekymret for egenkapitalen til MUST.

– Det er kun er på 100.000 kroner, sier hun.

Siri Aavitsland, administrerende direktør for MUST,.

Varslet om endring

Direktør Aavitsland forteller at før konsolidering hadde Rogaland kunstmuseum en statsstøtte på 60 prosent og Stavanger museum, som besto av flere museer, 33 prosent i statsstøtte.

– Når vi legger sammen midlene, ser vi at det ikke har skjedd noen betydelig endring i prosent på statsstøtten. Vi skulle ønske staten var inne med et høyere tilskudd, for forvaltningsansvaret har økt, sier Aavitsland.

Hun legger til at MUST i sin søknad til statsbudsjettet har varslet at om MUST ikke får økt støtten, er tiltak i driften nødvendig.

– Rogaland fylkeskommune er eneste av våre tilskuddspartnere som for 2018 har foreslått å legge inn full kompensasjon for lønns- og prisvekst. Vi håper kommunen og staten vil følge etter de neste årene, sier direktøren.

41 prosent i statsstøtte

MUST eies av Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Rennesøy kommune.

I et saksframlegg om MUST fra 2016, lagt fram for kulturstyret i Stavanger kommune i forbindelse med at MUST var fem år, het det følgende om offentlige tilskudd:

«Avtalt fordelingsnøkkel for offentlege driftstilskott er: Stavanger 32 prosent ( ordinært driftstilskott), Rogaland fylkeskommune 27 prosent og staten 41 prosent.»

I saksframlegget kom det også fram at nedslitte og lite publikumsvennlige bygg og anlegg er blant utfordringene til MUST, sammen med blant annet svak egenkapital og store pensjonsutfordringer.

Publisert: