Bibel for barselopprøret

BOK: Hovedpersonen må finne skriften på nytt etter å ha blitt mor. Leseren får servert det rike og opprørende resultatet.

Danske Olga Ravn er kritiker og forlagsredaktør og har undervist på flere nordiske forfatterskoler.
 • Anna Kvam
  Anna Kvam
  Skribent
Publisert: Publisert:
Grade: 5 out of 6

Olga Ravn: «Arbeidet mitt». Roman. 429 sider. Oversatt av Inger Bråtveit. Samlaget.

I «Arbeidet mitt», den danske stjerneforfatteren Olga Ravns sjette utgivelse, møter vi en gravid forteller. Hun skal ta fatt på en roman om barseltiden med sin førstefødte sønn, som kom et par år tidligere. Men hvordan skal hun begynne på teksten, og hvordan fortsette og avslutte? Skriften er ikke den samme etter den livsomskakende fødselen. Hvordan skal hun makte å skildre en hovedrolleinnehaver – hennes fortidige selv – på et sted så mørkt at hun knapt tør å nærme seg henne i minnet?

Løsningen? I «Arbeidet mitt» får vi servert 13 begynnelser, 27 fortsettelser og ni avslutninger. For å skape avstand til smertefulle minner fra den første barseltida lager dessuten førstepersonsfortelleren en litterær fordobling av seg selv: Lat oss kalla henne Anna.

På den måten, ved å veksle mellom «jeg» og «hun», kan hovedpersonen gradvis føye sammen historien som er hennes egen.

Behovet for avstanden blir klart da vi tas med til en fødestue hvor «Anna» bader i fysisk og mental smerte. Stunden da sønnen kommer, skulle jo være den lukkelegaste i livet hennar.

Men slik var det ikkje. Det var ei redsle. Sidan barnet kom, har eg kjempa med denne historia.

Og det er den historien – om livet fra den første graviditeten til fullbyrdelsen av den andre, om skrivearbeidet som tar fatt underveis – som gis. Det foregår i et vell av sjangerformater: prosastykker, dikt, brev og tenkte dialoger. I midtpartiet sklir det stundom litt ut; enkelte fortellende kapitler hadde ikke trengt å bli satt opp i verselinjer. Men i det store og hele er «Arbeidet mitt» som et glitrende stykke håndarbeid hvor hovedpersonen syr, vever og fletter sammen forfattergjerningen, identiteten sin, etter den store krisen: Det var en skrekk å bli mor, og en stund var hun fratatt skriften.

Ravn gir en ramsalt kritikk av strukturene som skambelegger forsøket på å kombinere morskap og kunstnerskap. Språket hennes er utrolig mørkt og vakkert, særlig i diktpassasjene fra fødestua hvor fødselsdepresjonen trer frem da den hvite morsmelken kobles til det mørke og harde:

amminga

ein svart og blank kanyle

heng svevande i mørkeret

utløyser

jernet sitt og en skog av våt natt

heavy metal

Disse linjene gjorde uutslettelig inntrykk da jeg anmeldte den danske originalutgaven for tidsskriftet «Bøygen» for noen år tilbake. Heldigvis er det bare å rope hurra for at forfatter og oversetter Inger Bråtveit også får vist fram sin begavelse når hun gjendikter Ravns rytme og billedbruk i nynorsk tapning:

Men om dette er amminga

så er det same mørker

som får steinane til å ferdast

over skogbotnen

gjennom tusenvis av år

«Arbeidet mitt» berører en rekke problemstillinger som hver seg kan fylle mange hyllemeter: fødsel, psykisk sykdom, likestilling i et historisk perspektiv og i skyggen av den skandinaviske velferdsstaten. Det er en roman om arbeidet i å gå gravid, gi omsorg, utøse kjærlighet.

Fremfor alt er selve boka et nødvendig arbeid for den skrivende fortelleren. Boka blir beviset på at arbeidet med å føye sammen forfatter- og morsrollen er en krevende kamp. Ravn viser elegant frem hvordan skriftens verktøy likevel kan hjelpe henne til å bli hel igjen, etter en radikal omveltning.

En slik fortellermåte, i møte med bearbeidelse av voldsomme livsendringer, bør åpne barsel-motivet for mange. Og oversettelsen kunne neppe vært timet bedre. «Arbeidet mitt» gir nemlig et rått innblikk i virkeligheten som barselopprørerne kjemper for å synliggjøre over det ganske land i disse dager. Ravn vil få mange norske lesere, og det vil være fortjent.

Publisert:

Bokanmeldelser

 1. Eit arty-farty kunstnarportrett

 2. Korleis snakkar me om den norske oljerikdommen?

 3. Førsteklasses roman fra DDRs siste dager

 4. Her er mange mulige mistenkte, den ene mer glamorøs enn den andre

 5. Forfatteren vil for mye, men byr på røff underholdning og mangt å bryne seg på

 6. Spennende krimdebut med godt driv og mange overraskelser

 1. Bokanmeldelser
 2. Anmeldelse
 3. Bokanmeldelse