Uforløst bok om uløst forsvinning

BOK: Noen ganger er det for tidlig å utgi en true crime-bok. Dette er et godt eksempel.

Det er nesten 31 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.
 • Sven Egil Omdal
  Sven Egil Omdal
  Journalist
Publisert: Publisert:
Grade: 3 out of 6

Magnus Braaten og Kenneth Fossheim: Lørenskog-mysteriet. Forsvinningssaken som ryster Norge. 320 sider. Gyldendal.

13 måneder er gått siden Tom Hagen ble siktet for enten å ha drept sin kone, Anne-Elisabeth, eller for å ha medvirket til å drepe henne. Politiet var kommet til at det ikke hadde skjedd noen reell kidnapping i ekteparets hjem i Sloraveien på Lørenskog, og at Tom Hagen hadde forsøkt å villede etterforskerne.

13 måneder etter siktelsen – og snart 31 måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant -  virker saken like uoppklart. Sannsynligheten øker for at den heller ikke blir det.

I mange bøker om uoppklarte forbrytelser, som Bjørn Olav Jahrs om drapet på Birgitte Tengs og Erlend Frafjords om drapet på Tina Jørgensen, viser forfatterne at det finnes sannsynlige gjerningsmenn som politiet ikke har etterforsket grundig nok. De to TV2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim har valgt en annen løsning. «Lørenskog-mysteriet» er en slags oppsummering av hva som har skjedd til nå. Noen få opplysninger er nye, det meste er kjent fra før. 

Selv om de ikke trekker noen konklusjon, etterlater boken likevel et sterkt inntrykk av at siktelsen mot Tom Hagen er korrekt, det er bare bevisene som mangler. Det er et dristig grep i en sak der resultatet like gjerne kan bli at siktelsen frafalles. I så fall har Tom Hagen krav på å bli betraktet som uskyldig. 

Det kravet blir ikke lett å innfri når det er offentlig kjent at han i sjalusi truet med å få en gammel venn drept, etter at vennen hadde hatt «en kortvarig relasjon» til Anne-Elisabeth Hagen. Eller at han, også i sjalusi, skal ha truet Anne-Elisabeth til å underskrive ektepakter som i praksis fratok henne alle økonomiske midler ved en eventuell skilsmisse. Avtaler som var så urettferdige at de kunne bli omstøtt i en rettssak, noe som ville gi Anne-Elisabeth store deler av hans milliardformue. Tom Hagen hadde altså både følelsesmessig og økonomisk motiv for å hindre henne i å søke skilsmisse.

Alt dette er selvsagt pirrende lesning, selv om språket er ganske flatt og fremstillingen bærer mer preg av å være en journal enn levende sakprosa. Den overdrevne bruken av historisk presens løfter heller ikke teksten. Men i en sak som ikke er avsluttet, og hvor det ikke engang foreligger en tiltale, er det grunn til å stille spørsmål om hvilken rettssikkerhet Tom Hagen har. De to forfatterne har hatt tilgang til hans politiforklaringer, og gjengir i detalj hva han har sagt i avhør. De siterer også omfattende fra avhør av vitner, inkludert ekteparets nærmeste familie. Leseren får ikke vite hvor selektivt utvalget er, eller om det er politiet som ser seg tjent med slike innsyn i etterforskningen, effekten er uansett at politiets hypotese styrkes. I fjor høst reagerte både riksadvokaten og justispolitikere på de omfattende lekkasjene fra denne saken.

Enda mer problematisk blir det når forfatterne innledningsvis skriver at de sitter på mye informasjon som de har valgt ikke å publisere. Hvis denne informasjonen er relevant, burde de redegjort for hvorfor de holder den tilbake. Hvis den er irrelevant, er opplysningen ikke noe annet enn journalistisk posering.

Forfatterne har valgt å anonymisere mange av kildene, forandre navn på viktige personer i saken og formulere seg omtrentlig der hvor presisjon ville vært mer opplysende. Det svekker dens dokumentariske verdi. Dens sterkeste sider er det detaljerte innblikket i politiets etterforskningsmetoder og den systematiske gjennomgangen av alt det gåtefulle ved saken. Forsvinningen på Lørenskog er virkelig et mysterium. 

Publisert:

Bokanmeldelser

 1. Pondus er fortsatt suveren

 2. Glimrande krigshistorie! (ikkje minst for nye lesarar)

 3. Han hadde stor suksess med krim fra 60- og 70-tallet. Den nye serien lover godt

 4. Gammal nazist blir som ny

 5. Jo, dette er smalt. Men det er bra!

 6. Framtidsthriller med russisk avhopper til Norge

 1. Bokanmeldelser
 2. Bokanmeldelse
 3. Tom Hagen
 4. Anne-Elisabeth Hagen
 5. Lørenskog