Hele politikerstavanger ber om ny Domkirke-runde

Rubbel og bit av ledere i stavangerpolitikken ber miljøvernministeren og riksantikvaren se på Domkirke-saken nok en gang.

I Stavanger domkirke pågår det nå arkeologiske utgravinger i tre av 18 kamre under det gamle gulvet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

«Vi vet at dere er godt kjent med det pågående renoveringsarbeidet av Stavanger
Domkirke», begynner brevet som er signert av samtlige gruppeleder i Stavanger.

«Når vi nå er i gang med å bytte gulvet i Domkirken har vi en stor mulighet til å avdekke nye og spennende brikker av Stavanger og Norge sin historie. Gleden var derfor stor da vi 18. januar fikk melding om at det ble gitt mulighet for å komme i gang med arkeologiske utgravinger under kirkegulvet.»

Her viser politikerne til at Riksantikvaren først ville droppe utgravingen under Domkirken. Etter et massivt trykk fra Stavanger ble vedtaket omgjort. Riksantikvaren åpnet likevel for en begrenset utgraving. Tre av Domkirkens 18 kamre i krypkjelleren blir nå undersøkt. Dette ble notert som en liten seier i Stavanger, men etter litt tenketid har misnøyen spredd seg.

For lite

Tre av 18 kamre er for lite, hevdet sju forskere og professorer i et debattinnlegg i Aftenbladet, som politikerne også viser til:

«I Stavanger Aftenblad 3. mars tar en rekke forskere og fagfolk, bla Torgrim Titlestad, til orde for at den planlagte utgravingen er altfor begrenset. Bare en liten del av arealet under kirkegulvet skal undersøkes. Vi står i fare for å legge lokk over viktig historiske opplysninger som dermed vil ligge skjult i mange generasjoner framover, kanskje for alltid.»

Les også

– Vandalisme å ikke grave mer under Domkirken

Les også

Utgravingen av Domkirken behøver ikke bli en arkeologisk skandale

Les også

Å sikre Stavanger domkirke

Les også

Utgra­vingen av Dom­kirken i gang : – Lovende funn

«Stavanger kommune skal bruke over 320 millioner på renoveringsarbeidet av Domkirken fram mot byjubileet i 2025. Vi ber om at Riksantikvaren tar en ny vurdering på å utvide området for utgravinger under kirkegulvet, og at det ikke er penger som er begrensende for det arbeidet som skal gjøres. Kronikkforfatterne påpeker at fremdrift i prosjektet kan sikres ved at flere arkeologer har arbeidsrom i utgravningsfeltet. La oss ikke lukke historieboken uten å ha lest den».

Brevet er underskrevet av Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Dag Mossige gruppeleder (Ap), Frode Myrhol gruppeleder (FNB), Maria Daria Szymaniuk gruppeleder (MDG), Mimir Kristjánsson gruppeleder (Rødt), Bjarne Kvadsheim (Sp) Sissel Knutsen Hegdal gruppeleder (H), Leif Arne Moi Nilsen gruppeleder (Frp), Henrik Halleland gruppeleder (KrF), Jan Erik Søndeland gruppeleder (V), Karl W. Sandvig gruppeleder (Pp) og Christian Wedler (uavhengig).

Sikkerhet og framtid

Riksantikvaren har tidligere gjort rede for hvorfor tre av 18 kamre under kirken blir liggende uberørte i denne omgangen.

«De arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke har vært vanskeliggjort av alvorlige sikkerhetsspørsmål. Det er bare mulig å grave ut ett kammer av gangen, dersom det skal være sikkert for både personell og kirkebygg. Her støtter vi oss på grundige beregninger og et sikkerhetsopplegg som er laget i samarbeid med geoteknikere og arkeologer», skrev riksantikvar Hanna Geiran.

I tillegg til sikkerhetsaspektet argumenterer hun med at vår egen kulturminnelov sier at arkeologiske kulturminner i størst mulig grad skal bevares «in situ», altså at de skal ligge der de ligger. Dette er også et viktig element i Valettakonvensjonen, som Norge har signert.

Med mindre kulturminnene står i fare for å bli ødelagt, skal de bli liggende urørt. På den måten kan fremtidige generasjoner, med bedre metoder og teknologi, gjøre en bedre jobb med eventuelle funn enn vi kan i dag. Gulvet som skal legges oppå disse kamrene gjør det mulig å undersøke mer en gang i framtiden, mener riksantikvaren.

Publisert: