Stavanger Frp: Teateret bør utvides der det ligger

Stavanger Frp gikk i 2015 til valg på at det ikke skulle bygges noe nytt teater i Stavanger. Nå har pipen fått en noe annen lyd.

Kristoffer Sivertsen og Stavanger Frp vil bruke penger på å fornye og utvide Rogaland Teater.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

– Gruppemøtet vårt sist mandag gikk inn for at dagens Rogaland Teater skal fornyes og utvides. Vi synes også det er en glimrende idé å få til en helhetlig utbygging sammen med Museum Stavanger (MUST) , der man kan dele noen funksjoner som blant annet mingleområder, restaurant og møterom, sier Sivertsen.

Les også

- Nytt teater bør ligge på stasjonen

Les også

Teatret vil framleis til Bekhuskaien

Les også

- Bygg deler av museet og teateret sammen

Les også

Must vil rive og bygge nytt

Rundt hjørnet

– Teateret er rett rundt hjørnet med sin egen konseptvalgutredning (KVU). Er det ikke litt pussig å spikre lokaliseringen før dere har sett hva KVU’en anbefaler?

– Vi kjenner alt så store deler av behovene til teateret, at vi godt kan si hvilken lokalisering vi foretrekker. sier Sivertsen.

Han er leder i Stavanger Fremskrittsparti, og sitter også i kommunalstyret for kultur og idrett.

Ifølge Sivertsen innevarsler mandagens vedtak en ny tilnærming til kulturpolitikken. Det har ikke vært vanlig at Frp er først ute med å flagge standpunkter om kulturinvesteringer, i hvert fall ikke når svaret er noe annet enn et tvert nei og at investeringer i kulturbygg skal foretas av private investorer.

Nye jobber

– Vi er fortsatt åpne for private, men kommunen har et eget ansvar for teateret. Som ansvarlig posisjonsparti er vi villig til å investere for å ta det ansvaret. Til forskjell fra etableringen av Konserthuset, er teateret et eksisterende tilbud. Investeringen utløser ikke nye, store driftsutgifter. I dagens situasjon er det også viktig å sørge for jobber til bygg- og anleggsbransjen. Lave priser gir mye igjen for skattebetalernes penger, sier Sivertsen.

Han vil ikke være med på at valgløftet fra 2015 brytes.

– Jeg tror også våre velgere vil se at det er behov for å gjøre noe med forholdene på Rogaland Teater. Det er trangt, både for ansatte og publikum, samt for barne - og ungdomsteateret. Samtidig har vi fortsatt våre ord i behold. Vi skal ikke bygge et nytt teater, men fornye og utvide det eksisterende.

– Hvorfor bør teateret bli liggende der det ligger?

– Teateret og museumsbygget er begge blant de fineste vi har. De har begge en sterk identitet i bybildet, en identitet vi ikke skal undervurdere. Sammen kan de danne basis i et flott og levende kulturkvartal, i tråd med det Must alt har foreslått, sier Sivertsen.

– Tror du også at dette er den billigste løsningen for teateret?

– Vi håper jo det. Det er grunn til å tro at det blir rimeligere å bygge i et område som alt er delvis utbygd, framfor å begynne fra bunnen av på en helt ny tomt. Det er heller ikke overflod på ledige tomter i sentrum. derfor kan det være gunstig å utnytte det ledige arealet på museumshøyden og heller spare Bekhuskaien til andre formål, mener Sivertsen.

Neste uke

Prosjektleder for Prosjekt Sceneskift ved Rogaland Teater, Thomas Bendiksen, sier at konseptvalgutredningen, utarbeidet av konsulentfirmaet PwC, nå er til en siste interne behandling hos Rogaland Teater.

– KVU’en skal behandles i styremøtet 25. januar. I alt er åtte ulike konsepter vurdert, alt fra 0-alternativet, via løsninger med en «satellitt» sentralt i sentrum til et helt nytt bygg. I KVU’en vil det også komme en anbefaling om hvilket alternativ som ansees som best, sier Bendiksen.

Noen politisk behandling i kommune eller fylkeskommune ligger det imidlertid ikke an til ennå. Først skal man ha en kvalitetssikring (KS 1) av konseptvalgutredningen, slik at politikerne må vente til utpå høsten før de får saken på bordet.

– Er løsningen med MUST ett av de åtte konseptene som vurderes nå?

– Nei. Utbygging på dagens tomt blir utredet, men ikke sammen med MUST. Men jeg utelukker ikke at noen vil ønske å se nærmere på det alternativet også, sier Bendiksen.

Publisert: