• Thomas Gullestad spiller en selvgod stjerneinvestor som stadig beveger seg på kanten av det etisk riktige.

Fornøyelig harselas med det typisk norske

«Oljefondet»er en slags særnorsk «The Office» hvor vi ler både av og med oss selv.