• Dag O. Hessen ropar eit viktig varsku. Stenersen, Tor
    Galleri

Bok for nattbordet til Iselin Nybø

SAKPROSA: Marknadstenking kan korrumpera universiteta, åtvarar professor Dag O. Hessen. Han ropar eit viktig varsku, sjølv om det er verre i utlandet.