• Vamp har gitt ut den første av tre EP-er i et prosjekt de har kalt «Brev».

Vamp går løs på Falkeid igjen

Øyvind Staveland og Vamp skal bruke tre år på å fordype seg i temaet «brev». I dette prosjektet er Kolbein Falkeid (84) helt sentral.