• Over 80 prosent meiner Stavanger har blitt ein meir interessant kulturby i løpet av dei ti åra som har gått sidan det europeiske kulturhovudstadsåret. Anders Minge
    Galleri

– Overraskande positive haldningar til kulturhovudstaden Stavanger ti år etter

To av tre innbyggarar på Nord-Jæren meiner det var rett av Stavangerregionen å bli europeisk kulturhovudstad i 2008. Over 80 prosent meiner Stavanger har blitt ein interessant kulturby dei siste ti åra. - Overraskande positive tal, meiner forskingsleiar Hilmar Rommetvedt ved Iris.