• Slik ser arkitektfirmaet Helen & Hard for seg at eit nytt teaterbygg kunne sjå ut på Bekhuskaien i Stavanger. ILLUSTRASJON: Helen og Hard

Rogaland Teater vil til Bekhuskaien

Styret og leiinga ved Rogaland Teater peikar ut Bekhuskaien som det beste alternativet for å få ferdig eit nytt teaterbygg til 2025.