• Elena Engelsen er billedhugger, Per Maning kunstfotograf. Sammen har de laget en utstilling med klare overlappinger. Jan Inge Haga

Estetikk uten tydelig nerve

UTSTILLING: Hun lager skulpturer - han fotograferer. Sammen har de skapt en utstilling om livets skjørhet.