• Omtrent der Eli Lilleeng Ertvaag står på bildet vil inngangen til det nye galleriet være, ut mot Engelsminnegata. Parkeringsplassene må vike for kunsten! Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Nytt kunstgalleri i Stavanger

Det ser ut til å gå rette veien. Første spadestikk tas til høsten, ett år senere åpner den første utstillingen i byens nye galleri i Kannik.