• Redaktør Bård Titlestad mener saga-verket «Flatøybok» er en gave til verden. Bak ham ser vi Hafrsfjord, hvor Harald Hårfagre skal ha samlet Norge til et rike i 872. Slaget har en sentral rolle i sagaene. Fredrik Refvem

Stavanger-forlag oversetter den 628 år gamle «Flatøybok» til engelsk

Bare et knippe menneske har lest det storslåtte saga-verket «Flatøybok» som ble nedskrevet på norrønt rundt år 1390. Nå skal Stavanger-forlaget Saga bok gjøre sagaene tilgjengelig for et internasjonalt publikum.