Nøgd med utforminga av kulturstipendet

No er det ope for å søkje om kulturstipend. Pengane skal bli brukt der behovet er størst, seier kultursjef Arnfinn Bjerkestrand.

Publisert: Publisert:

Kunstnar Ingeborg Kvame trur mange kjem til å søkje kulturstipend frå kommunen. Foto: Kristian Jacobsen

 • Marie Håland
  Journalist

10. juni la fleirtalspartia i Stavanger (Rødt, SV, FNB, MDG, Sp og Ap) fram forslag om å auke kulturbudsjettet med to millionar kroner. Desse pengane skal i sin heilskap gå til kunst- og kulturarbeidarar som er ramma av koronakrisa.

Tysdag vart det opna for at profesjonelle kunstnarar og kulturarbeidarar innan alle kunstformer kan søkje stipend frå kommunen. Ein kan søkje om 20.000-50.000 kroner.

– No har me saman med kunstnarorganisasjonane laga klar stipendordninga. Me er spente, og håper at folk søkjer. Forhåpentlegvis vil det gjere situasjonen betre for enkeltkunstnarane, seier kultursjef Arnfinn Bjerkestrand.

Må få i gong økonomien igjen

Ordninga vil først og fremst gjelde for dei som ikkje allereie har kvalifisert for andre støtteordningar retta mot konsekvensar av koronapandemien. Dette gjeld ikkje støtte frå Nav. Allereie første dagen har det kome inn søknadar.

– Me vil bruke pengane der behovet er størst, og der det har vore få andre mogelegheiter for økonomisk støtte. Det ligg eit stort behov for å oppretthalde kunstnarisk produksjon. Det som er viktig for oss er at feltet synleggjer sitt behov, og så kan me gjere nye vurderingar undervegs. Ingen har opplevd denne situasjonen før, og me veit ikkje korleis hausten blir, seier Bjerkestrand.

Les også

Vil bruke siste rest av budsjettet til krisehjelp

Spesielt har det vore stor interesse for stipendordninga blant dei skapande kunstnarane, ifølgje Bjerkestrand, fordi dei ikkje har hatt same mogelegheit til digital formidling som andre.

No er målet å setje i gong med aktivitet igjen.

– I tillegg til å ha denne stipendordninga er det viktig å halde fram aktiviteten og stimulere til ny aktivitet.

Vil nå ut breitt

Ingeborg Kvame, styreleiar i Bildende kunstneres foreining, uttrykte tidlegare at to millionar var lite pengar, men at ho var glad for at det i det heile tatt kom midlar. Alt i alt er ho nøgd med korleis stipendordninga enda opp.

– Me har hatt ein tett dialog med kommunen undervegs. Eg synest dei har hamna på ein ganske god utforming av utlysinga.

Les også

Firmaer trekker tilbake permitteringer, men krisepakke til kulturen får delt feedback

Ho trur det vil nå ut ganske breitt, og går ut ifrå at mange kjem til å søkje.

– Eg skulle gjerne sett at alle stipenda var på 50.000 kroner, fordi det er små beløp det er snakk om. Samstundes vil dei jo nå ut til flest mogleg, og folk skal jo sjølv definere kor mykje dei treng.

Fristen for å søkje er 10. august. Kven som til slutt får stipend vil bli offentleggjort når det blir klart.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Kjørte i 140 km/t i 60-sonen

 2. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 3. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

 4. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 5. Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

 6. Fikk du med deg smellet i Gandsfjorden?

 1. Arnfinn Bjerkestrand
 2. Stavanger
 3. Koronaviruset
 4. Økonomi