Sterk og personlig okkupasjonshistorie

BOK: Ambisiøst og vellykket forsøk på å samle tusen små historier om krigen til én stor fortelling.

Dette skal være det første tyske flyet som fløy inn mot kysten av Rogaland - flyet ser ut til å være en Junkers Ju 88. Flyet fraktet tyske soldater fra Luftwaffe på vei til Stavanger-området, og bildet er tatt av tyskerne selv.
Publisert: Publisert:
Grade: 5 out of 6
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Ingar Sletten Kolloen: Under krigen. Første bind: Vi må ikke falle. 443 sider.
Gyldendal.


Krigsbiblioteket svulmer. Side om side står tunge historiske verk og enkeltpersoners dramatiske minner fra de lange fem årene. Hvert år føyes det til ny kunnskap om de som svek og de som kjempet, om mangelen på politisk mot og viljen til å tåle de tyngste tap.

Ingar Sletten Kolloen har dukket ned i den enorme samlingen av solid faghistorie så vel som amatørmessige minnebøker, og har satt sammen en historie om krigen i Norge som en mosaikk av storpolitikk og privat dramatikk.

Ingar Sletten Kolloen har skrevet en bok som kan bli den store fortellingen om okkupasjonen for en ny generasjon, skriver vår anmelder.

Han er ikke den første som gjør det. Bjørn Bjørnsen brukte den samme teknikken allerede i 1977 i boken «Det utrolige døgnet». Men Bjørnsen tok bare for seg 9. april, Kolloens prosjekt er massivt mye større. Første bind, som har fått undertittelen «Vi må ikke falle», slutter ved utgangen av det første krigsåret. Gjennom flere bind skal Kolloen skildre hele okkupasjonen gjennom en teknikk der han kryssklipper fra den ene fortellingen til den andre, fra kampene i Nord-Norge til den fredelige innmarsjen i Oslo, fra krigsforbrytelser på Ringsaker til et modig politikorps i Kristiansand som talte naziregimet midt imot.

Høydramatisk Norge Rundt-fortelling

Det hele blir en høydramatisk Norge Rundt-fortelling. Dette kan lett bli den store historien om okkupasjonen for en ny generasjon, et slags personlig

Storhaug skole ble skadet 11. april 1940 av et britisk bombefly.


ekstrakt av alt som er skrevet siden 1945.

For hva er Kolloens unike bidrag til denne collagen, annet enn flittig bruk av saksen? Her velger forfatteren først og fremst hvilke andre røster som skal komme til orde, uten å bygge en egen struktur rundt de mange små fortellingene. Slik kan man selvsagt kritisere, men det er dette grepet som er valgt, og det fungerer, ikke minst på grunn av de mange historiene fra privatpersoner som ble til dels hardt rammet.

Om kvelden 8. april var medlemmene i Oslo Militære Samfunn samlet om smørbrød og øl etter å ha hørt et foredrag om «Bordets gleder i verdenshistoriens lys.»

Det er imidlertid ikke likegyldig hvem som velger. Jeg skrev at det er «en historie» Kolloen forteller. Det burde stått «én historie». Andre forfattere ville kommet ut av det enorme lesearbeidet med andre utvalg. Selv om alt hviler på andres skriftlige arbeid, er dette verket like fullt en personlig historie om krigen, preget av forfatterens eget temperament og personlige tolkninger.

De som sviktet

Gjennom utvalget, og gjennom de adjektiv og verdiladete ord han velger, etterlater Kolloen lite tvil om hvem han betrakter som overgripere, hvem som svek eller sviktet, og hvem som er historiens helter. Utenriksminister Halvdan Koht kommer svært dårlig fra det. Alle hans svakheter og feilvurderinger er med, fra neglisjeringen av meldingen han fikk 7. april om at invasjonsstyrken var på vei, til han ble tvunget ut av regjeringen. Hans kamp for å bevare norsk nøytralitet er utelatt.

Statsminister Johan Nygaardsvold var i London under krigen. Han framstilles i boken som en tafatt, selvopptatt og vaklevoren leder.

På samme måte blir Johan Nygaardsvold en tafatt, selvopptatt og vaklevoren leder, mens Trygve Lie kommer langt bedre fra det. Kolloen bruker mye plass på alle som sviktet, ikke minst innen offiserskorpset og
næringslivet. De første tyske flyene hadde ikke før landet før entreprenører og andre bedriftsledere meldte seg for å tilby sine tjenester. Han beskriver hvordan navngitte norske bedrifter i et heseblesende tempo bygget ut flyplassene på Sola, Fornebu og Værnes slik at de kunne brukes til å angripe de norske styrkene som ennå kjempet.

Historier fra Rogaland

Flere av historiene er fra Rogaland. Blant annet forteller han hvordan stavangerfolks spontane protest mot NS og Josef Terboven inspirerte redaktør Trond Hegna i 1ste Mai til å forfatte krigens mest berømte parole: «Ingen nordmann til salgs», selv om han visste hva konsekvensene ville bli, både for ham og for alle de ansatte i avisen. På den andre siden forteller han også hvordan store deler av norsk presse lot seg så villig sensurere at selv den tyske sendemann, Curt Bräuer, ble forbløffet.

Klikk her for å lese mer om krigen i Rogaland.

Svært mye av innholdet er kjent for den som har interessert seg for okkupasjonshistorien, men detaljene fra kampene og de sivile lidelsene i Nord-Norge og skildringene av vanlige tyske soldaters rå drap på sivile, kvinner og barn i enkelte bygder på Østlandet, gjør likevel sterkt inntrykk.
Det samme gjør påminningen om det som var hovedtemaet også i Bjørn Bjørnsens bok: Den nærmest ufattelige tafattheten hos de som hadde ansvaret, militært og politisk, for å verne landet. Om kvelden 8. april var medlemmene i Oslo Militære Samfunn samlet om smørbrød og øl etter å ha hørt et foredrag om «Bordets gleder i verdenshistoriens lys.»

Det er en talende anekdote blant mange.

Noen unøyaktigheter er det. Det tyske sikkerhetspolitiet overtok for eksempel ikke Solvang aldershjem før i 1942, i 1940 holdt de til i Røde Kors-huset i Eiganesveien 95, ikke i nr. 17.

I etterordet redegjør Kolloen for kriteriene for å navngi overløpere, kollaboratører, angivere og andre som svek. Andre ville vært mer forsiktige, men kriteriene hans lar seg forsvare snart 80 år siden de første bombeflyene kom inn over Jæren.

Publisert: