• Jesper Leporanta frå Oslo (til høgre) er ein av dei to som har fått rolla som Billy Elliot. Her saman med Tobias Alvin Engebakken og Markus Rosså. Birgitte Flote

Flyttar til Sandnes for Billy Elliot

SANDNES: Fire unge gutar forlet kvardagen på austlandet for å spele i Sandnes kulturhus si storsatsing Billy Elliot.